RECITAČNÍ SOUTĚŽ 2. AŽ 5. ROČ. ZŠ

UČEBNA IV. A, 27. 5. 2019Dne 27. 5. 2019 se konalo druhé kolo recitační soutěže 1. stupně (od 2. do 5. ročníku). Tomuto kolu předcházela kola třídní, kdy každý třídní učitel vybral nadějné recitátory ze své třídy. Účast byla opravdu hojná, zúčastnilo se celkem 30 dětí.
     Po zahájení soutěže recitovaly nejprve děti mladší. Ty tvořily první kategorii, do níž se řadily děti od druhé do třetí třídy. Druhou kategorii tvořili žáci od čtvrtého do pátého ročníku. Z hlediska vyrovnaného výkonu bylo velice nesnadné vybrat vítěze. Nakonec porota, složená ze čtyř učitelů prvního stupně a jedné paní knihovnice, vybrala na první místo v první kategorii Nellu Kraučukovou. Na druhém místě se umístil Adam Novák a třetí místo získal Jakub Tomášek. Ve druhé kategorii porota jednomyslně odhlasovala na první místo Lucii Schmiedtovou, na druhém místě skončil Ondřej Svozil a třetím místo získal Michal Hopjan, který svým procítěným přednesem zaujal porotu. Výherci obou kategorií si odnesli knižní ceny. Letos poprvé byla udělena speciální cena poroty za vlastní tvorbu, kdy žákyně 5. A Nikola Kamas přednesla vlastní báseň. Tématem byla její vlastní třída. Báseň porotci považovali za velmi zdařilou. Nezbývá než mladé nadějné autorce přát další zdařilé výtvory.
     Podle mého názoru se soutěž vydařila a vzhledem k počtu recitátorů měla veliký úspěch. Velice pozitivně hodnotím, že žáci mají v dnešní době internetu ještě tak veliký zájem o četbu a recitaci. Budeme se těšit na další ročník recitační soutěže. P.S. Děkuji všem, co jakkoli přispěli k hladkému průběhu soutěže.

Mgr. Alžběta Brodská

A vítězové? Všichni se snažili, ale oceněna byla pouze první tři místa.

Nejlepší recitátoři

pořadí I. kategorie třída
1. místo Kraučuková Nella -
2. místo Novák Adam -
3. místo
Tomášek Jakub -
pořadí II. kategorie třída
1. místo Schmiedtová Luácie 4. B
2. místo Svozil Ondřej -
3. místo
Hopjan Michal 4. B

Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravil
Rais R.

ZPĚT