SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ŠKOLNÍ ZAHRADA, 4. 9. 2017


Vážení občané,
     dne 1. 9. 2017 jsme vstoupili do nového školního roku 2017-2018. Samotná výuka však byla k radosti všech žáků zahájena až v pondělí 4. září. Dovolte mi proto pár slov.
     Již jedenáctý rok škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu s názvem: „Učíme se žít spolu“! Pevně věřím, že žáci získají nejen požadované znalosti a dovednosti, ale naučí se také společné řeči při akcích školy i na veřejnosti, naučí se navzájem se respektovat a pomáhat si.
     V minulých letech byly ve škole ukončeny projekty, které napomáhaly žákům ke kvalitnějšímu získávání vědomostí.
     Před prázdninami škola podala žádost o projekt „Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Štěpánov“. Ten po úspěšném přijetí nyní čeká na závěrečné vyjádření MPMR. Jeho prostřednictvím by se v letošním školním roce měly opravit třídy na 2. stupni – učebna anglického jazyka, učebna informatiky a učebna fyziky v částce asi 1 200 000,- Kč.
     Na škole též pokračuje projekt, který napomáhá financovat pracovníka „Školního poradenského pracoviště“. Díky tomu budou moci nejen žáci, ale i rodiče a učitelé nadále využívat služby speciálního pedagoga a školního psychologa.
     Nyní mi dovolte, abych na tomto místě poděkoval zástupcům obce za financování výměny oken ve třídách na 1. stupni. Díky tomu budou mít žáci kvalitnější i příjemnější podmínky k učení.
     Krátce jsem psal o věcech minulých, přítomných i budoucích, ale zapomněl se přitom zmínit o těch nejdůležitějších. „Milý žáci, rodiče, učitelé a další pracovníci školy, přeji Vám pevné nervy a hodně pracovních i studijních úspěchů. Vždyť máme před sebou už jen devět měsíců a čekají nás zase prázdniny.“

S přáním klidného a úspěšného roku pro žáky i rodiče bych Vás rád pozval k pravidelnému sledování našich webových stránek (www.zsstepanov.cz), na kterých se dozvíte řadu zajímavostí z dění a života školy i praktické informace týkající se běžného provozu štěpánovské ZŠ.

Mgr. Karel Vacek, ředitel školy

Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

Fotografie přivítání každého prvňáka ze dne 4. 9. 2017   Foto pro tisk ke stažení v rozlišení 1958x1469pix

NAHORU
Tuto stránku pro Vás připravil
R. Rais

ZPĚT