PŘÍBĚHY 4. A S VYJMENOVANÝMI SLOVY

4. A, 22. 12. 2017


Rádi bychom se pochlubili, co jsme schopni vymyslet za pěkné příběhy s vyjmenovanými slovy:

Jak výr čaroval
     Starý výr začaroval pyšného slepýše do hrbaté kozy s obrovským pyskem a velikými kopyty. Začarovaná koza klopýtala s obrovským pytlem plným pýří před příbytkem netopýra. Ten se hanbou pýřil a zpytoval svědomí, protože slepýše naváděl. A ten za něho teď pyká. Netopýr se tedy načepýřil a přiznal se. Starý výr se slitoval, a když se ráno zatřpytila rosa v trávě a včelky roznášely pyl, zrušil kouzlo a z kozy byl opět slepýš, ale už ne pyšný.
Valerie Kavalová, 4. A

     Další vyprávění si přečtěte v originálech níže.

Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

Tuto stránku pro Vás připravil
R. Rais

ZPĚT