ADAPTAČNÍ POBYT 6. TŘÍD

HRUBÁ VODA - SMILOV, 7. - 9. 9. 2016


Již každoročně pořádá naše škola adaptační pobyt pro žáky šestých tříd. Důvodem je stmelení kolektivu při přechodu na druhý stupeň a sžití se s novým třídním učitelem. Zároveň se v průběhu pobytu ošetřují formou her vztahy mezi spolužáky ve třídě s ohledem na jejich psychický vývoj.
Chata Severní Hvězda ve Smilově je pro tyto účely zcela optimální, neboť naši šesťáci se tam sami, jen se svým třídním učitelem, psychologem, metodikem prevence a staršími spolužáky z Rychlé Roty (skupina podporovatelů žáků 2. stupně), učí zvládat nejrůznější situace z hlediska osobnostního i sociálního rozvoje. Přítomnost cizích osob není v tomto směru žádoucí.
V letošním školním roce vyrazily nejdříve na kurs sebepoznání děti z 6. A třídy v doprovodu pana třídního učitele Mgr. Jana Herzána, paní školní psycholožky Mgr. Lenky Krejčí a metodičky prevence Mgr. Adriany Hejníčkové. V polovině týdne, ve středu, je vystřídaly děti z 6. B třídy pod vedením jejich třídní učitelky Mgr. Miroslavy Dekarové, Ph. D. Školní psycholožka spolu s metodičkou prevence připravily pro obě skupiny nabitý program, jež obsahoval nejrůznější aktivity pro postupné sžívání třídního kolektivu (od nejjednodušších aktivit až po ty nejnáročnější jako je fyzický kontakt při dopomoci).

Mgr. Adriana Hejníčková

A pro představu – reakce zúčastněných:

Adapťák se mi strašně líbil. Bavilo mě, že jsme pořád hráli hry. Také se mi líbilo, že paní učitelka Hejníčková, pan učitel třídní a paní psycholožka nás spolu naučili vycházet. Zdá se mi, že po adapťáku se naší třídě s chováním daří mnohem líp. Taky mě bavilo stavění věže a rozcvička, která by určitě prospěla ráno všem. Ale nejhorší bylo odjíždění. Taky mě mrzí, že adapťák je jen tři dny.

Sabina Ondrejková, 6. A

Adapťák je moc dobrý na sbližování žáků. Je dobré je poznat i z druhé strany. Bavily mě všechny hry, co jsme hráli. Myslím, že jsme se krásně všichni pobavili a spolupracovali.

Hana Trulleyová, 6. B

Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

Tuto stránku pro Vás připravila
P. Nováková

ZPĚT