Adaptační kurz 6. ročníku

Hrubá Voda - Smilov 4. 9. - 6. 9. 2013

Ve dnech 4. 9. - 6. 9. se uskutečnil pro žáky šesté třídy adaptační kurz na chatě Severka v Hrubé Vodě – Smilov.
Hlavním smyslem tohoto kurzu bylo – vzájemně se poznat, protože přechodem na 2. stupeň se spojily třídy 5. A a 5. B v jednu třídu 6. A. Program pro děti byl velmi pečlivě připraven, postaraly se o něj Zuzana Šupíková – metodik prevence a Veronika Kavenská – školní psycholog, dohled nad žáky měla p. uč. Zacharová.
Kurzu se zúčastnili i čtyři členové „Rychlé roty“, kteří velmi obětavě pomáhali při soutěžích a v kuchyni.
Děti si užily množství různých aktivit – zaměřených na komunikaci a spolupráci. Vládla mezi nimi přátelská atmosféra a doufám, že jim vydrží co nejdéle a budou mít v budoucnu dobrý kolektiv.
Nelze opomenout i to, že nám přálo počasí, bylo opravdu nádherně.

Mgr. Zdeňka Zacharová

Dne 4 .9. 2013 se naše třída 6. A zúčastnila pobytu na chatě Severce v Hrubé Vodě na Smilově.
V 7.55 hodin jsme se sešli na vlakovém nádraží ve Štěpánově, kde na nás čekaly paní učitelky. Zanedlouho jsme se rozloučili s rodiči a nasedli do vlaku. Cesta utekla jako voda a nás čekalo veliké dobrodružství v nádherné přírodě.
Cesta k chatě nebyla moc dlouhá a to nás potěšilo. Když jsme dorazili na chatu, byli jsme překvapeni, jak je to tu krásné. Byl tam potůček a velká louka, kde se dalo skotačit. Potom jsme šli na své pokoje, kde jsme si vybalili své věci.
Za chvíli jsme měli kmenovou radu a seznamovali jsme se. Odpoledne jsme hráli na koně a jezdce. Pak nás zase čekala kmenová rada. Místo večeře jsme si museli uvařit guláš v kotlíku, všem se nám moc povedl. Potom jsme se uložili ke spánku.
Na druhý den jsme hráli - hledání obličeje. Večer, když se setmělo, tak pro nás paní učitelky připravily stezku odvahy, kde nás na konci přivítaly africkými hudebními nástroji.
Ráno jsme posnídali a začali uklízet své pokoje. Rozdělili jsme se do skupin a zavázali si jednu ruku, pak nám paní učitelky řekly, abychom postavili co nejvyšší věž. Bylo plno originálních výtvorů. Nakonec jsme si sedli k ohništi a řekli si, jak se nám tu líbilo. Potom jsme nasedli na vlak a jeli domů.

Václav Pacák, 6.A

Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii
Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii Zvětšit fotografii

Tuto stránku pro Vás připravila
P. Nováková