Den prevence

20. 3. 2012; 5. A, 6. A
pracoviště ŠPP

V úterý 20. 3. 2012 proběhl na Základní škole Štěpánov Den prevence. Byl uspořádán v rámci projektu Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách, do něhož je naše instituce zapojena. Jako účastníky této akce byly vybrány třídy 5. A a 6. A. Ústřední téma, s nímž byli žáci blíže seznámeni, pojednávalo o šikaně. Děti si tak mohly, prostřednictvím komunitního kruhu, společně zodpovědět otázky typu: Co je to šikana? Jaké jsou projevy šikany? Co mohu dělat v případě, že někdo ubližuje mně nebo někomu, koho znám? Hravou formou žáci získali představu o tom, jak se může projevovat a vypadat agresor či naopak oběť šikany. Program se shledal s kladnou odezvou, proto jej použijeme i v dalších třídách naší základní školy.

Mgr. Zuzana Soukupová

Fotografie ke stažení a tisk.

Tuto stránku pro Vás připravil
Rais R.

Zpět